NEW: In-app betalingen.

Privacyverklaring

1.5.0

2021-06-03

De huidige Privacyverklaring wordt elektronisch verstrekt voor de registratie van de applicatie. Een papieren versie is op aanvraag verkrijgbaar op support@fibricheck.com.*

2 min-lezen Korte samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dat is een feit.

U hoeft er gewoon ons privacybeleid op na te lezen. Of - aangezien een privacybeleid lang en saai is en boordevol juridisch jargon staat - lees er liever deze korte samenvatting op na. Ze bevat alle noodzakelijke informatie en legt u nauwkeurig uit hoe we uw Persoonsgegevens verwerken.

Wat moet u weten?

Eerst en vooral houden wij vast aan onze mantra: u blijft steeds de enige eigenaar van uw gegevens.

Welke informatie verzamelen wij over u?

 • Wanneer u de FibriCheck App gaat gebruiken, vragen wij u om een account aan te maken, zodat uw gegevens veilig kunnen worden opgeslagen. In dit verband verzamelen wij beperkte algemene persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, samen met demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en land.
 • Door gebruik te maken van onze Diensten, verstrekt u ons uw gezondheidsgegevens en gezondheidsgerelateerde gegevens (zoals uw metingen). Anders kunnen wij niet doen wat wij het beste kunnen: hartritmestoornissen opsporen. Indien u ook onze medische vragenlijst invult, bezorgt u ons bijkomende gezondheidsgegevens en gezondheidsgerelateerde gegevens (zoals informatie over uw medicatiegebruik, zorgtraject, ...). Gezien de gevoelige aard hiervan, worden bijkomende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beschermen.
 • Wij verzamelen informatie over het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de FibriCheck App of het FibriCheck Dashboard om de kwaliteit te verzekeren.
 • Als u technische problemen of vragen hebt over onze diensten of feedback, houden wij uw communicatie met het FibriCheck-team bij.

Waarom verzamelen wij deze informatie?

 • Om u te helpen bij uw gezondheidstraject om tijdig hartritmestoornissen op te sporen en onnodige beroertes te voorkomen.
 • Om klantenondersteuning te bieden.
 • Om onze Diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van FibriCheck.
 • Om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van onze Diensten.
 • Om u vragenlijsten te sturen of u uit te nodigen om een beoordeling te geven van uw ervaringen met onze dienst(en). Wij kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot feedback, vragen en klachten die u hebt over onze aangeboden Diensten.
 • Als een project gefinancierd wordt door uw werkgever, om uw werkgever inzicht te geven in de gezondheid van zijn werknemers. Indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, zullen wij de bedrijfsarts van de Gezondheids- en veiligheidsafdeling van uw werkgever een analyse van uw metingen bezorgen. Indien dit niet het geval is, zullen alleen geaggregeerde gegevens (d.w.z. geanonimiseerde gegevens) worden gedeeld.
 • Indien u ons vrijwillig voorziet van zaken (zoals bijwerkingen) met betrekking tot uw medicatiegebruik, stemt u er expliciet mee in dat wij deze Optionele Persoonsgegevens zullen delen met het betreffende farmaceutische bedrijf, aangezien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden zullen wij uitsluitend gepseudonimiseerde Persoonsgegevens of geanonimiseerde gegevens gebruiken en/of delen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Uw Persoonlijke Gegevens zullen nooit worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan andere partijen. Herinnert u zich onze mantra nog? U blijft steeds de enige eigenaar van uw gegevens.
 • Slechts een beperkt aantal mensen van het betrouwbare FibriCheck-team heeft toegang tot uw gegevens.
 • Wij maken wel gebruik van externe leveranciers en dienstverleners, zoals webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om uw privacy te allen tijde te verzekeren. Zij mogen alleen gegevens verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Wij delen alleen uw gepseudonimiseerde Persoonsgegevens (voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden) of geanonimiseerde gegevens.

Waar hebt u controle over?

 • Het zijn uw gegevens, dus u hebt de controle:
  • Wilt u uw Persoonsgegevens aanpassen? Dat kunt u zelf doen in de FibriCheck App.
  • Wilt u uw Persoonsgegevens definitief verwijderen? Dat kunt u zelf doen in de FibriCheck App (zie Artikel 6 voor meer informatie)
  • Wilt u weten welke gegevens wij over u verzamelen? Bijna alle gegevens zijn zichtbaar in uw persoonlijke dashboard. Of u kunt een kopie opvragen van alle gegevens die wij over u hebben verzameld door een e-mail te sturen naar dpo@fibricheck.com

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 • Zowel op technisch als op organisatorisch vlak werden tal van veiligheidsmaatregelen getroffen.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Wij hebben interne procedures ingevoerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op een verantwoorde manier wordt beheerd.

Wilt u meer weten? Scrol naar beneden om ons volledige Privacybeleid te lezen.

1. Inleiding

Qompium ("FibriCheck", "wij", "ons") is begaan met de privacy van onze gebruikers ("Gebruikers", "u"). Wij zetten ons volledig in voor de bescherming en de beveiliging van de persoonsgegevens die u met ons deelt (''Persoonsgegevens'') wanneer u van de services van FibriCheck (''FibriCheck Diensten“, “Dienst'' zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) gebruik maakt. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke types van gegevens wij gebruiken en hoe we die gebruiken. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

Wij kunnen deze Privacyverklaring af en toe aanpassen. Indien we wijzigingen aanbrengen die relevant zijn voor uw toestemming en voor de onderliggende informatie, zullen we u steeds op de hoogte brengen voor u onze Diensten gebruikt.

Om onze Diensten en App te gebruiken, moet u minstens 18 jaar zijn, zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden.

Indien U niet akkoord bent met onze verwerking van Persoonsgegevens, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt U de Dienst niet langer blijven gebruiken. Als u akkoord gaat met onze Privacyverklaring, heten wij u van harte welkom en bent u klaar om te starten.

Hieronder vindt u samenvattingen van de informatie in deze Privacyverklaring. U kunt klikken op de "Meer lezen"-links om de uitgebreide versie te vinden. We hopen dat dit het voor u gemakkelijker maakt om de informatie te vinden waarnaar u op zoek bent.

1.1 De Persoonsgegevens die FibriCheck verzamelt

Om u te helpen bij de opvolging van de Gezondheid van uw hart door het tijdig detecteren van specifieke hartritmestoornissen, is bepaalde informatie voor ons noodzakelijk om u de FibriCheck Diensten te kunnen leveren. U kunt zich voor onze service aanmelden in de applicatie van FibriCheck ("de FibriCheck App") met uw e-mailadres en er basisinformatie toevoegen zoals uw naam, geboortedatum en geslacht. Indien u onze betaalde FibriCheck Services wenst te gebruiken, moet u uw betalingsinformatie bezorgen aan onze externe leverancier, Stripe. Hou er rekening mee dat alle betalingsinformatie zal verwerkt, opgeslagen en beveiligd worden door Stripe. We verzamelen informatie over het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze FibriCheck App of via ons dashboard (het “FibriCheck Dashboard“). Het type informatie dat wij verzamelen kan bijvoorbeeld het type van uw toestel, de door u gebruikte software, de locatie, de taal van het toestel en uw IP-adres zijn. Wanneer u metingen doet, verzamelen wij uw meetgegevens evenals de opmerkingen en de tags, zoals symptomen, die U toevoegt aan de meetgegevens. Bovendien verzamelen we de gegevens die u verstrekt in de FibriCheck App, inclusief andere aan uw gezondheid gerelateerde informatie die u toevoegt en de antwoorden op de vragenlijst met betrekking tot uw cardiovasculaire risicoprofiel. Volledige details over het gebruik van uw gegevens worden verder beschreven hieronder.

1.2 Waarom verzamelt FibriCheck uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk bij te staan. We hebben bepaalde gegevens nodig om u onze volledige Diensten aan te bieden en u te helpen bij uw gezondheidstraject. Wij kunnen uw gegevens eveneens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om onze FibriCheck Diensten te verbeteren). Bovendien kan uw informatie worden gebruikt voor klantenservice, marketing, communicatie en voor juridische doeleinden. Lees verder op voor bijkomende details.

1.3 FibriCheck en derden

FibriCheck werkt samen met externe dienstverleners die ons helpen om onze Diensten te verbeteren. Dit zijn o.a. dienstverleners, betalingspartners, zakelijke partners of onderzoeksinstellingen en advertentie partners (''Derden''). Lees hier in meer detail hoe uw gegevens worden gebruikt en uitgewisseld. Wij zullen in geen enkel geval uw Persoonsgegevens verkopen of op een andere manier aan Derden bekendmaken, tenzij na eerst een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet of tenzij wij door de wet verplicht worden om dit te doen.

Hoewel de verwerking van uw Persoonsgegevens grotendeels in de Europese Economische Ruimte gebeurt, kunnen uw Persoonsgegevens voor bepaalde verwerkingsactiviteiten verwerkt worden door Derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), meer bepaald in de Verenigde Staten. Door de FibriCheck Diensten en FibriCheck App te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het feit dat uw Persoonsgegevens buiten de EER verwerkt kunnen worden, en meer bepaald in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en haar rechtspraak hebben we specifieke maatregelen geïmplementeerd om een beschermingsniveau te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat binnen de EER.

1.4 Privacy, gegevensbeveiliging en -bewaring

We hebben verschillende maatregelen en procedures geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen, zoals bepaald door de Europese en Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren uw gegevens zolang wij volgens de Belgische wetgeving met betrekking tot medische gegevens verplicht zijn om dit te doen. U kan echter steeds vragen om hun gegevens volledig te verwijderen nadat u zicht heeft afgemeld voor onze Diensten in overeenstemming met Artikel 7 van deze Privacyverklaring. Lees hier meer.

1.5 Persoonsgegevens van kinderen

U kunt enkel gebruik maken van de FibriCheck Diensten indien U achttien (18) jaar of ouder bent.

1.6 Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek indienen om uw gegevens te bekijken, te verbeteren, te verwijderen of te verkrijgen. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van u bezitten. U kunt dit doen per post of e-mail, met behulp van de adressen hieronder.

U heeft ook het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, of als u in een ander EU-land woont wanneer u de FibriCheck Diensten gebruikt met uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, wanneer u zich zorgen maakt over uw rechten. Lees hier meer.

1.7 Verwerkingsverantwoordelijke

Qompium N.V., gevestigd in Hasselt, België, is de eigenaar en exploitant van FibriCheck Diensten en is de beheerder van de verwerking van Persoonsgegevens die toelaten om de FibriCheck Diensten, inclusief bijbehorende services, aan te bieden. Als u vragen heeft over onze verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsfunctionaris van Qompium (Magali Feys – AContrario.Law) via e-mail aan dpo@fibricheck.com of per brief aan Qompium N.V., Kempische Steenweg 303/27, 3500 Hasselt (België) ter attentie van de Gegevensbeschermingsfunctionaris.

U vindt meer informatie over Qompium, onze Gegevensbeschermingsfunctionaris en CRO (Chief Risk Officer) in Artikel 10 van deze Privacyverklaring.

Gelieve hieronder de volledige uitleg te vinden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

2. Welke Persoonsgegevens worden verzameld

2.1 Persoonsgegevens die verzameld worden voor het correct functioneren van de FibriCheck Diensten

Om de FibriCheck Diensten en FibriCheck App te gebruiken, moet u minstens 18 jaar zijn.

We verzamelen verschillende types Persoonsgegevens, inclusief gevoelige medische gegevens, over u en bewaren deze op uw mobiel toestel en/of op onze server. In overeenstemming met een van de hoekstenen van de gegevensbeschermingswetgeving, gebruiken we alleen de gegevens die nodig zijn voor de hieronder opgesomde doelstellingen. Dat betekent dat we te allen tijde de nodige gegevensminimaliseringsprincipes en -technieken toepassen in overeenstemming met het specifieke doel van het gebruiksgeval. De betrokken gegevens zijn:

 • Contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres;
 • Demografische gegevens, zoals geboortedatum en geslacht, om ons toe te laten om een betere analyse van de metingen te maken;
 • Informatie die tijdens de metingen wordt verzameld, zoals het meten van uw hartritme zelf, de gemiddelde hartslag, de lokale tijd en de geografische locatie van de meting;
 • Opmerkingen en tags die u toevoegt aan uw metingen, inclusief informatie zoals symptomen en activiteiten;
 • Bijkomende informatie die u ons vrijwillig meedeelt betreffende uw gezondheidstoestand, uw geneesheren, en andere aan uw gezondheid gerelateerde gegevens (bijv. gebruik van medicijnen), uw zorgtraject;
 • Bijkomende profielgegevens die u in uw account heeft verstrekt, zoals een profielfoto
 • Gegevens die uw mobiel toestel (smartphone en/of smartwatch) en uw gebruik identificeren. De informatie die wij opslaan, omvat de toegang tot de opmerkingen, de voor het toestel specifieke instellingen en kenmerken, de systeemactiviteit, de locatiegegevens, de gegevens van de versnellingsmeter en gyroscoop, het IP-adres, de taalinstellingen, de applicatiecrashes en andere aan het toestel gelinkte informatie, de toegangsdatums en de tijden van uw gebruik van de app.
 • Informatie over klantenondersteuning bij vragen over helpdeskondersteuning;
 • Betalingsinformatie, zoals transactie-identificaties en samenvattende informatie, die geen creditcard- of bankrekeningnummers bevat (we verzamelen of bewaren geen informatie over financiële rekeningen). Als u bovendien gebruik maakt van de ‘in-app’ betalingsfunctionaliteit zoals ingesteld door uw app store provider, verzamelt of verwerkt FibriCheck zelfs geen betalings- of factureringsinformatie, aangezien ‘in-app’ aankopen technisch gezien worden gedaan via de app store provider. De enige informatie die FibriCheck in dat opzicht verwerkt, is het feit dat u een abonnementsmodel hebt gekozen en de betreffende kosten hebt betaald in overeenstemming met het gekozen abonnementsmodel, alsook de status van uw abonnement (zoals de status van het abonnement, de begindatum, de datum van verlenging en de vervaldatum);
 • Informatie over het gedrag op het web, zoals informatie over hoe de gebruikers onze FibriCheck Diensten (bijv. type browser, domeinen, paginaweergaves) gebruiken, die via cookies en andere geautomatiseerde technologie worden verzameld (cfr. Hoofdstuk 8 "Cookies").

2.2 Persoonsgegevens die u ons mededeelt betreffende de gezondheidstoestand van andere personen

De FibriCheck Diensten zijn enkel bedoeld voor uw persoonlijk gebruik. Indien U andere personen wenst te helpen, kan u dit doen door hen aan te moedigen om hun eigen versie van de FibriCheck App te downloaden. Dit zal hen helpen bij hun gezondheidstraject en ervoor zorgen dat alle berichten i.v.m. de gezondheid aan de juiste persoon worden afgeleverd.

3. Voor welke doeleinden verwerken we Persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis hiervoor?

3.1 Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te helpen, uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende redenen:

Gezondheidstraject: De belangrijkste reden waarom we uw Persoonsgegevens verzamelen, is om u onze centrale service(s) te kunnen leveren: assistentie bij de gezondheid van uw hart door de vroege detectie van specifieke hartritmestoornissen (inclusief de revisie van uw metingen door onze gezondheidszorgverlener/geneesheer/arts ), die de oorzaak kunnen zijn van ernstige voorvallen, zoals beroertes.

Om gebruik te kunnen maken van de FibriCheck Diensten, moet u uw account aanmaken en beheren en een betaling doen. We sturen u waarschuwingen en berichten om u op de hoogte te houden over de gezondheid van uw hart. Bovendien kunnen we u ook e-mailmeldingen en/of in-app-berichten sturen met betrekking tot de analyse van uw metingen.

Aanvullende verwerkingsdoeleinden zijn onder andere

 • Klantenondersteuning: Onze klantendienst is er om u te helpen en wij gebruiken uw gegevens om dit te doen. De gegevens worden eveneens gebruikt om technische problemen vast te stellen en technische ondersteuning en vragen over de verwerking met betrekking tot de FibriCheck Diensten te behandelen;
 • Communicatie: Wanneer U gebruik maakt van de FibriCheck Diensten, kunnen wij u vragenlijsten sturen of u uitnodigen om een beoordeling van uw ervaring met onze service(s) te geven. We kunnen ook contact met u opnemen over feedback, vragen en klachten die u heeft geformuleerd met betrekking tot onze aangeboden Diensten;
 • Management en verbetering: Wij gebruiken uw gegevens om de FibriCheck Diensten te beheren en de FibriCheck Diensten constant te verbeteren.
 • Marketing: Om u op de hoogte te houden, kunnen we u via e-mail of via andere contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt, mededelingen sturen in verband met onze activiteiten.
 • Bescherming: Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteiten, claims en andere verplichtingen;
 • Wettelijk: Het naleven en handhaven van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen met betrekking tot onze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring;

We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals die door u werden verstrekt of door ons werden verzameld, met onze filialen, moederbedrijven of andere verwante bedrijven delen voor alle doeleinden die nodig zijn om de goede werking en gebruik van de gebruikersaccounts en/of de goede werking van de FibriCheck Diensten te waarborgen

3.2 Wettelijke basis

Contractuele noodzaak: Om het contract (d.w.z. de Gebruiksvoorwaarden) na te komen wanneer u begint met het gebruik van de FibriCheck Diensten, moeten we enige essentiële informatie verwerken, zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, betalingsmethode (bijvoorbeeld: in-app betaling, betaling via een van onze betalingsproviders), en afhankelijk van de betalingsmethode, mogelijk betalingsinformatie.

Legitieme belangen: We streven ernaar om onze FibriCheck Diensten te verbeteren en uit te breiden. Sommige van uw gegevens kunnen ons helpen om onze FibriCheck Diensten te verbeteren en te promoten, andere gegevens hebben we eventueel nodig voor administratieve en juridische doeleinden of fraudebestrijdingsactiviteiten.

Toestemming: Voor bepaalde promotionele en marketingactiviteiten kunnen we een bijkomende toestemming vragen. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, neemt u contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit Beleid of meldt u zich af via de link die is gekoppeld aan commerciële mailings.

Uitdrukkelijke toestemming: Gegevens met betrekking tot uw gezondheid (inclusief medische gegevens van applicaties van Derden) zijn een gevoeligere categorie van gegevens. Om deze gegevens rechtmatig voor u te verwerken, zullen we, voordat we u kunnen helpen, om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan met ons contact op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we u de FibriCheck Diensten niet leveren en moet u stoppen met het gebruik van de FibriCheck Diensten.

Bovendien staat de wet ons toe om alsnog Persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden die strikt genomen niet noodzakelijk, maar nuttig zijn met het oog op de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst ("Optionele Persoonsgegevens"), als u ons uw toestemming geeft om dit te doen. Let op: als u deze informatie actief geeft als antwoord op ons verzoek, kan dit als toestemming worden beschouwd. Bijvoorbeeld: Als u ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekt over uw gebruik van geneesmiddelen (type geneesmiddelen, symptomen met betrekking tot het gebruik van dergelijke geneesmiddelen), zijn we verplicht om deze Optionele Persoonsgegevens door te geven aan het/de relevante farmaceutische bedrijf/bedrijven.

Het is mogelijk dat Qompium uw Persoonsgegevens verwerkt, zonder uw toestemming, maar op de volgende basis:

 • om te voldoen aan de verplichtingen van Qompium die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wanneer een handhavingsinstantie of een andere overheidsfunctionaris, die volgens de wet handelt, het bevel geeft om uw Persoonsgegevens te overhandigen;
 • om extra gewicht toekennen aan en het onderzoeken of instellen van een mogelijke vordering voor de rechtbank, bijv. door de relevante gegevens over te dragen aan een rechtbank, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder;
 • om **essentiële belangen ** van een andere persoon/partij te beschermen. Als we uw medische gegevens nodig hebben om dit te doen, zullen we de genoemde gegevens alleen gebruiken voor zover u fysiek of juridisch onbekwaam bent om uw toestemming hiervoor te geven, behalve wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw medische gegevens te gebruiken.

3.3 Bijkomende secundaire verwerkingen

Naast de in Deel 3.1 gespecificeerde doelen, is het FibriCheck ook toegestaan uw Persoonsgegevens te verwerken voor specifieke, andere doeleinden, zoals hieronder uiteengezet:

 • om u te contacteren (i) om met u te communiceren over uw deelname aan en de organisatie van marketingstudies of (ii) om getuigenissen te verzamelen. Wij hebben er alle belang bij dat we op deze manier met u kunnen communiceren om de FibriCheck Diensten te kunnen evalueren en om hun werking of gebruik te verbeteren;
 • met het oog op de evaluatie en verbetering van de FibriCheck Diensten (met inbegrip van de ontwikkeling van aanvullende producten en/of services, de verbetering van de huidige services, de verhoging van de beveiliging, de analyse van onze FibriCheck Diensten, de kwaliteitscontrole en interne bedrijfsfuncties, zoals als boekhouding en auditing). We hebben er alle belang bij dat we onze aangeboden services met het oog op een betere werking of gebruik, op deze manier beoordelen. Waar wij ook uw medische gegevens nodig hebben om dit te doen, zullen we hiervoor vooraf uw toestemming vragen;
 • in het geval van een door uw werkgever gefinancierd project: om de analyse van uw metingen door te geven aan de bedrijfsarts van de Gezondheid & Veiligheidsafdeling van uw werkgever om hem in staat te stellen om u op te volgen of om beslissingen te nemen met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen het bedrijf van de werkgever. Om dit te doen, zullen we van tevoren uw toestemming vragen bij de installatie van de FibriCheck App op uw mobiel toestel of smartwatch. Elke verwerking van uw metingen door de bedrijfsarts nadat uw gegevens door ons aan u zijn doorgegeven, moet plaatsvinden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de genoemde bedrijfsarts. Voor vragen over de verwerking van uw medische metingen door de bedrijfsarts, verwijzen wij u naar de genoemde bedrijfsarts. Wij zullen alleen geaggregeerde gegevens (d.w.z. geanonimiseerde gegevens die niet opnieuw aan u of aan uw identiteit kunnen worden gekoppeld) aan uw werkgever verstrekken;
 • om specifieke medische gegevens te delen, zoals uw hartritme met applicaties van Derden (bijv. Google Fit en Apple Health). Als u uw FibriCheck-account koppelt aan een applicatie die wordt gerund door een Derde, wordt u mogelijk gevraagd om uw gegevens te delen met de genoemde applicatie. Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming;
 • met betrekking tot de gegevens die via uw toestel worden gedeeld, zoals locatie, gegevens van de versnellingsmeter en gyroscoop: deze gegevens worden tijdens de geldigheidsperiode van de abonnementsperiode bewaard
 • voor direct marketingdoeleinden (informatie met betrekking tot FibriCheck, haar producten en/of diensten). FibriCheck kan ook sommige van uw Persoonsgegevens doorgeven aan haar dienstverleners, voor direct marketingdoeleinden met betrekking tot FibriCheck, haar producten en/of diensten. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen (uitoefening van uw recht op verzet). Dat kan gratis en zonder motivering, door te klikken op de uitschrijfknop onderaan elke mailing.
 • Voor wetenschappelijke/onderzoeksdoeleinden. Om het onderzoek naar hartritmestoornissen en de bijbehorende zorgtrajecten te ondersteunen, kunnen we uw gegevens onder een pseudoniem (zonder een directe link naar uw identiteit) of geanonimiseerd (zonder dat wij u überhaupt kunnen identificeren) voor onderzoeksdoeleinden gebruiken. Dit kan het delen van uw gegevens met zorgvuldig geselecteerde, externe onderzoeksinstellingen omvatten. Door onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid te aanvaarden en door metingen uit te voeren via de FibriCheck App, gaat u ermee akkoord dat uw metingen worden verwerkt voor de verstrekking van de FibriCheck Diensten en worden gebruikt in overeenstemming met Artikel 89 van de GDPR en bij voorkeur worden gepseudonimiseerd met het oog op onderzoek en het testen van de FibriCheck Diensten. Als zodanig kunnen uw metingen worden geëvalueerd door onze werknemers of door externe consultants die voor ons werken en die gebonden zijn door strikte geheimhouding. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden gebeurt op basis van gerechtvaardigd belang. Indien u niet langer wenst dat FibriCheck uw Persoonsgegevens gebruikt (inclusief gezondheidsgerelateerde gegevens) kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik. Wij zullen dan alleen geanonimiseerde gegevens kunnen gebruiken;
 • om de FibriCheck Diensten te commercialiseren. We zullen vooraf uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens voor dit doel te mogen gebruiken;
 • Communicatie van de **Optionele Persoonsgegevens aan relevante farmaceutische bedrijven **: als u ons vrijwillig bijkomende informatie verstrekt over uw geneesmiddelengebruik (type geneesmiddelen, symptomen met betrekking tot het gebruik van dergelijke geneesmiddelen), ), erkent u het feit en stemt u er dus (uitdrukkelijk) mee in dat wij verplicht zijn om deze Optionele Persoonsgegevens door te geven aan het/de relevante farmaceutische bedrijf/bedrijven.
 • om gegevensanalyses uit te voeren nadat uw Persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd en om de gegevens die uit deze analyses resulteren, te gebruiken en te delen met Derden voor commercialisatie- of marketingdoeleinden. Volgens de wet is het Qompium toegestaan uw Persoonsgegevens te anonimiseren en om vrij gebruik te maken van deze geanonimiseerde gegevens;
 • met betrekking tot gegevens verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie:
  • om uw ervaring met de FibriCheck Diensten te verbeteren, de beveiliging te verhogen, het gebruik en de doeltreffendheid van de FibriCheck Diensten te meten, problemen te identificeren en op te lossen;
  • en voor marketingdoeleinden en voor andere aspecten van de commercialisering van ons activiteiten.

4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens

4.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens binnen de FibriCheck Diensten in overeenstemming met deze Privacyverklaring gebeurt onder toezicht van een gekwalificeerde gezondheidszorgverlener. Bovendien hebben **binnen Qompium **ook andere personen toegang tot uw Persoonsgegevens, voor zover dit nodig is om de FibriCheck Diensten te leveren. Op uw verzoek kan Qompium u een lijst verstrekken met de mensen binnen Qompium die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens.

4.2. Bovendien is het ons toegestaan om specifieke Persoonsgegevens die we hebben ontvangen, te delen met **Derden, zoals leveranciers en dienstverleners **, waarvan wij diensten of producten gebruiken om onze FibriCheck Diensten te verdelen:

Entiteit (inclusief dochterondernemingen) Uitleg
AWS (Amazon) Cloud provider (hosting van gegevens).
MongoDB Database as a service provider wiens diensten op AMS gebouwd zijn.
Crashlytics Crashlytics verzamelt gegevens over het gebruik van de FibriCheck App, in het bijzonder wat systeemcrashes en fouten betreft. Daarbij wordt informatie over het apparaat (incl. reclame-ID), de geïnstalleerde app-versie en andere informatie gebruikt, die ons kan helpen om fouten recht te zetten, vooral met betrekking tot de hardware en software van de gebruiker.
Branch.io Maakt deeplinken naar onze FibriCheck App mogelijk om zo een naadloze gebruikerservaring te garanderen.
Firebase Voor educatieve, analytische en marketingdoeleinden door u pushberichten te sturen.
Zendesk Onze belangrijkste klantenservicetool voor het afhandelen van klantverzoeken.
Active Campaign E-mailcommunicatietool voor zowel informatieve, educatieve als marketingberichten. Om deze e-mails te kunnen versturen, moeten we basiscontactinformatie delen. Om gepersonaliseerde e-mails te kunnen versturen, moeten we gebeurtenissen delen.
Survey Monkey / Typeform Wordt af en toe gebruikt voor het versturen van enquêtes om feedback te ontvangen en onze service te verbeteren. Om deze enquêtes te kunnen versturen, moeten we basisinformatie zoals naam en e-mailadres delen.
Stripe Betalingsverwerker voor betaald gebruik van FibriCheck.
Apple of Google Als u gebruik hebt gemaakt van de ‘in-app’ betalingsmethode die door de app store provider wordt aangeboden, wordt er geen betalings- of factureringsinformatie verwerkt door FibriCheck. Als dusdanig kunnen er geen bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor de werking van de FibriCheck Diensten, zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, kunnen we uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan uw Arts of in het geval van een project of een premium individueel gebruik, aan het Evaluatieteam van deskundigen door toegang te geven tot uw metingen met de FibriCheck App en tot uw persoonlijke profiel.

Qompium zal de emailadressen van een beperkte groep betalende gebruikers doorsturen naar Facebook voor een look-a-like analyse. Voorafgaand aan de analyse zullen de gegevens gehasht worden (“Hashed Gegevens”), wat betekent dat de emailadressen onleesbaar gemaakt en omgezet worden in een tekstbestand met vast formaat met behulp van een wiskundige formule. Gebaseerd op de Hashed Gegevens zal Facebook een ‘look-a-like’ analyse uitvoeren om een aangepaste doelgroep op te bouwen voor toekomstige marketingcampagnes. Facebook zal de Hashed Gegevens niet delen met derden en zal na het voltooien van de ‘look-a-like’ analyse onmiddellijk en onherroepelijk de Hashed Gegevens verwijderen.

In overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in Deel 2 en 3 van deze Privacyverklaring, zullen we ook specifieke Persoonsgegevens doorgeven aan andere Derden, naast onze leveranciers of aannemers. In geen geval zullen wij uw Persoonsgegevens verkopen of op een andere manier aan Derden bekendmaken, tenzij u eerst uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring of tenzij we hiertoe door de wet worden verplicht. FibriCheck garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze aangestelde personen, die gelijkaardig zijn aan dit privacybeleid en garanderen dat de regels betreffende het medisch beroepsgeheim omtrent uw gezondheidsgegevens te allen tijde worden nageleefd. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van FibriCheck, waarbij FibriCheck wordt gereorganiseerd, overgedragen of in het geval dat FibriCheck failliet wordt verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derde partijen. FibriCheck zal u vooraf op de hoogte stellen van het feit dat FibriCheck uw Persoonsgegevens overdraagt aan een derde partij;

4.3. In het geval van een volledige of gedeeltelijke fusie of de gehele of gedeeltelijke overname van Qompium, is het ons toegestaan uw Persoonsgegevens door te geven aan een Derde. In dat geval zal Qompium die Derde verplichten om alle Persoonsgegevens enkel te gebruiken in strikte overeenstemming met deze Privacyverklaring.

4.4. De technische verwerking en de transfer van onze service, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, kunnen (i) transfers via meerdere netwerken inhouden; en (ii) veranderingen met zich meebrengen zodat we ons kunnen aanpassen aan en aansluiten bij de technische vereisten van netwerken of toestellen waarmee we verbinding maken.

5. Veiligheid

5.1. Wij zullen passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens of het per ongeluk verliezen, vernietigen of beschadigen, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan. Op schriftelijk verzoek kunnen we u een lijst verstrekken met onze personen die mogelijk toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Deze personen zijn vertrouwelijkheidsovereenkomsten aangegaan voordat ze toegang hebben gekregen tot uw Persoonsgegevens.

We zullen ook zorgen voor een veilige, door de gebruiker gecontroleerde omgeving om de services te gebruiken. Wij zullen uw Persoonsgegevens veilig bewaren op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden (AWS - Frankfurt - Duitsland).

Hoewel de verwerking van uw Persoonsgegevens grotendeels in de Europese Economische Ruimte gebeurt, kunnen uw Persoonsgegevens voor bepaalde verwerkingsactiviteiten verwerkt worden door Derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), meer bepaald in de Verenigde Staten. Door de FibriCheck Diensten en FibriCheck App te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het feit dat uw Persoonsgegevens buiten de EER verwerkt kunnen worden, en meer bepaald in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en haar rechtspraak hebben we specifieke maatregelen geïmplementeerd om een beschermingsniveau te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat binnen de EER. In onze contracten met onze Amerikaanse Leveranciers hebben we de relevante clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, opgenomen om een gelijkwaardig niveau van bescherming te creëren en hebben we de aangewezen bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen in lijn met het Schrems II-besluit.

In het geval dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens zou **geschonden **worden, zijn wij in specifieke gevallen wettelijk verplicht om de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, indien de schending een impact op hun privacy zou kunnen hebben.

5.2. U bent ook **verantwoordelijk voor het handhaven van uw privacy **en veiligheid, bijvoorbeeld door Derden niet toe te staan uw individuele account in de FibriCheck App of op het FibriCheck Dashboard te gebruiken. We vragen dat alle Gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen bij het beschermen van alle inloggegevens en om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw individuele Account.

5.3. Zoals gezegd, kunnen we een beroep doen op de service van **Externe dienstverleners ** (zoals beschreven in Deel 4). In elk geval zijn dergelijke Externe dienstverleners verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij machtigen de genoemde Externe dienstverleners niet om uw Persoonsgegevens openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dit strikt noodzakelijk is om specifieke services onder ons toezicht te verlenen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We streven ernaar om dergelijke Externe dienstverleners alleen die Persoonsgegevens te verstrekken, die nodig zijn om hun specifieke rol te vervullen.

We wijzen echter elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het misbruik van uw Persoonsgegevens door dergelijke Externe dienstverleners.

5.4. Zoals vermeld, kan Qompium uw Persoonsgegevens ook **doorgeven **aan specifieke Derden (zoals beschreven in Deel 4), inclusief uw Arts. Nadat uw Persoonsgegevens werden doorgegeven, is de ontvangende Derde verantwoordelijk voor het treffen van de relevante administratieve, technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking van Persoonsgegevens of tegen onbedoeld verlies, onbedoelde vernietiging of beschadiging, toegang tot of openbaarmaking of onvrijwillig gebruik ervan.

Als specifieke inhoud of services van Derden via de FibriCheck Diensten aan u beschikbaar kunnen worden gesteld, houd er dan rekening mee dat dergelijke gekoppelde inhoud of services mogelijk over hun eigen Privacyverklaring beschikken, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij controleren op geen enkele manier de privacypraktijken van dergelijke Derden.

6. Uw Rechten betreffende uw Persoonsgegevens

Om uw voornoemde rechten uit te oefenen of om andere vragen te stellen, die u in verband met deze Privacyverklaring zou kunnen hebben, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op dpo@fibricheck.com of per brief aan Privacy, Qompium NV, Kempische Steenweg 303 Bus 27, B-3500 Hasselt, ter attentie van de Gegevensbeschermingsfunctionaris.

Gelieve bij uw verzoek een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit te voegen. Wij zullen zo snel mogelijk de nodige acties ondernemen en u binnen 30 dagen op de hoogte brengen van de actie die werd ondernomen (of het ontbreken van een dergelijke actie).

 • Algemeen recht op kennisgeving en informatie: als u vragen hebt over de verwerking of uw Persoonsgegevens kunt u deze bezorgen aan onze Gegevensbeschermingsfunctionaris. Een ander voorbeeld van een situatie waarin u onze Gegevensbeschermingsfunctionaris dient te informeren, is wanneer u kennis krijgt van het feit dat een persoon jonger dan 18 jaar de FibriCheck Diensten en/of de FibriCheck App gebruikt.

 • Recht op toegang: Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren of verwerken. We zullen u dan informatie verstrekken over de gegevens die worden verwerkt en over de bron van dergelijke gegevens.

 • Recht tot verbetering en recht tot verwijdering: U heeft het recht om ons kosteloos te verzoeken on de onnauwkeurigheden in uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren als dergelijke Persoonsgegevens onvolledig, onnauwkeurig of onrechtmatig zouden worden verwerkt.

  Houd er rekening mee dat u uw accountgegevens in de FibriCheck App of het FibriCheck Dashboard op elk moment op de "Instellingen"-pagina kunt wijzigen.

  Uw recht op verwijdering kan u simpelweg uitoefenen in de FibriCheck-app via de tab “Instellingen”. Bemerk dat de verwijdering definitief en onomkeerbaar is.

 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt ons ook te allen tijde verzoeken om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die verwerkt worden door middel van geautomatiseerde processen in overeenstemming met uw toestemming of bij de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst, in een door machine leesbare vorm rechtstreeks over te dragen aan een andere gegevensverwerkingsbeheerder (bijv. een arts). Dit is echter alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt of die we verkregen hebben door observatie (bijv. via de sensor van uw mobiel toestel), en niet op gegevens die we intern hebben ontwikkeld (bijvoorbeeld analyses door Qompium van de verkregen Persoonsgegevens).

 • Recht om niet onderworpen te zijn aan individuele besluitvorming: u heeft het recht om te verzoeken om niet onderworpen te zijn aan de besluitvorming die gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens, inclusief profilering, zonder menselijke tussenkomst, als een dergelijke besluitvorming juridische implicaties voor u zou kunnen hebben of op een vergelijkbare manier een aanzienlijk effect op u kunnen hebben.

  In theorie zullen we een profilering uitvoeren door een gezondheidsprofiel op te stellen. Op basis hiervan worden echter geen volledig geautomatiseerde, individuele beslissingen genomen. Als u vragen heeft over specifieke, geautomatiseerde verwerkingen door ons, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen voor meer informatie.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u bent vrij om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons op elk moment in te trekken wanneer de wettelijke basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op (uitdrukkelijke) toestemming (zoals beschreven in Deel 3) door de FibriCheck App definitief te verwijderen en/of door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail naar dpo@fibricheck.com (zoals hierboven uiteengezet). Als reactie zal Qompium onmiddellijk alle verwerking van uw Persoonsgegevens staken voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft ingetrokken. De intrekking heeft echter geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen die Qompium eerder met uw Persoonsgegevens heeft uitgevoerd.

 • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen specifieke verwerkingen zonder uw toestemming: voor sommige verwerkingsactiviteiten hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming niet nodig. Dit heeft betrekking op verwerkingen op grond van onze gevestigde belangen (bijv. contact met u opnemen om u uit te nodigen om deel te nemen aan een marketingstudie). U kunt ons echter in specifieke gevallen en te allen tijde in geval van direct marketing, verzoeken om het gebruik van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden stop te zetten.

 • Recht op verwijdering: bovendien heeft u het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, worden verwijderd als:

  • u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke gronden voor ons bestaan om uw Persoonsgegevens te mogen verwerken; of
  • u van mening bent dat uw Persoonsgegevens niet volledig dienen of dat ze niet relevant zijn met het oog op de verwerking van de Persoonsgegevens; of
  • de genoemde Persoonsgegevens langer bewaard worden dan toegestaan; of
  • uw Persoonsgegevens verwerkt worden op een manier die in het algemeen onwettig is.

  U kunt uw recht om te worden vergeten zelf uitoefenen en uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment verwijderen in de instellingen van de FibriCheck App. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u werkelijk al uw Persoonsgegevens wilt verwijderen en wij moeten mogelijk nagaan of er nog openstaande verplichtingen jegens FibriCheck zijn. Houd er rekening mee dat al uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd en dat u automatisch wordt afgemeld van de FibriCheck App.

  Persoonsgegevens die mogelijk in eerdere back-ups aanwezig waren, zullen permanent verwijderd worden wanneer back-ups overschreven worden.

 • Recht op beperkte verwerking: als u van mening bent dat de Persoonsgegevens over u, zoals verwerkt door Qompium,:

  • niet nauwkeurig zijn; of
  • onwettig verwerkt worden; of
  • niet langer relevant zijn met het oog op het doel van de verwerking;

  Als de patiënt echter niet wenst dat deze Persoonsgegevens door ons gewist worden, kunt u ons ook vragen om deze Persoonsgegevens voorlopig op een beperkte basis te verwerken. Dit betekent dat we uw Persoonsgegevens nog steeds bewaren, maar afgezien van dat, zullen wij uw Persoonsgegevens enkel verwerken als u daarvoor toestemming geeft of als onderdeel van een vordering die voor de rechtbank wordt behandeld of als de verwerking noodzakelijk is om de rechten of andere partijen te beschermen of om dwingende redenen van algemeen belang;

 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (voor België: de Gegevensbeschermingsautoriteit, bekijk de lijst hier) als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens door Qompium niet verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en -regelgeving. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen het probleem op te lossen.

  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

7. Bewaring en verwijdering van gegevens

We kunnen informatie over u en uw gebruik van de Producten, inclusief Persoonsgegevens, bewaren zolang als redelijkerwijs nodig is om u de Producten en de toepassingen te leveren, die worden beschreven in dit Privacyverklaring. U kan uw recht op verwijdering echter simpelweg uitoefenen in de FibriCheck-app via de tab “Instellingen”. Bemerk dat de verwijdering definitief en onomkeerbaar is.

Categorie van Persoonsgegevens Type Persoonsgegevens Bewaartermijn
Categorie 1 Uw gebruikersgegevens, contactinformatie en identificatiegegevens ● Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 2 jaar
● 30 jaar na niet-gebruik van de applicatie door gebruikers die de applicatie gebruiken voor een medische behandeling, tenzij de gebruiker zijn recht uitoefent om vergeten te worden
● Met betrekking tot de verjaringstermijn en tenzij specifiek anders overeengekomen in een relevante gegevensverwerkingsovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke (indien FibriCheck optreedt als verwerker), zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren op een GDPR-conforme gepseudonimiseerde manier waartoe de relevante arts en/of geneesheer toegang heeft.
Categorie 2 Uw demografische gegevens ● Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 2 jaar
● 30 jaar na niet-gebruik van de applicatie door gebruikers die de applicatie gebruiken voor een medische behandeling, tenzij de gebruiker zijn recht uitoefent om vergeten te worden
● Met betrekking tot de verjaringstermijn en tenzij specifiek anders overeengekomen in een relevante gegevensverwerkingsovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke (indien FibriCheck optreedt als verwerker), zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren op een GDPR-conforme gepseudonimiseerde manier waartoe de relevante arts en/of geneesheer toegang heeft.
Categorie 3 Uw gezondheidsgegevens of gezondheidsgerelateerde gegevens ● Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 2 jaar indien u de FibriCheck App gebruikt buiten het kader van een medische behandeling, tenzij u gebruik maakt van het recht om vergeten te worden.
● 30 jaar na niet-gebruik van de applicatie door gebruikers die de applicatie gebruiken voor een medische behandeling, tenzij de gebruiker zijn recht uitoefent om vergeten te worden
● Met betrekking tot de verjaringstermijn en tenzij specifiek anders overeengekomen in een relevante gegevensverwerkingsovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke (indien FibriCheck optreedt als verwerker), zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren op een GDPR-conforme gepseudonimiseerde manier waartoe de relevante arts en/of geneesheer toegang heeft.
Categorie 4 Uw betalingsgegevens Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 7 jaar in verband met fiscale regelgeving. Zoals hierboven vermeld, verwerkt FibriCheck geen betalingsinformatie als u hebt gekozen voor in-app betaling of als uw besturingssysteem alleen in-app betaling ondersteunt
Categorie 5 Gegevens over uw apparaat Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 2 jaar
Categorie 6 Uw gebruik van onze Diensten Gedurende de contractuele relatie en de daaropvolgende 2 jaar

Houd er rekening mee dat we uw Persoonsgegevens bewaren, zelfs als u tijdelijk stopt met het gebruik van de FibriCheck Diensten totdat u uw Persoonsgegevens verwijdert zoals uitgelegd in 6. Na kennisgeving kunnen we verder gaan met het uitsluitend op anonieme basis gebruiken en delen van uw Persoonsgegevens met Derden.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen in uw browser via identificatoren voor mobiele applicaties.

U kunt zelf cookies beheren via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen. Uw toestel kan u controle geven over het gebruik van cookies of andere technologieën, wanneer u de FibriCheck Diensten gebruikt. U kunt bijvoorbeeld uw toestel of browser zo instellen dat het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën ongedaan gemaakt, verwijderd, gereset of geblokkeerd wordt. In dat geval is het mogelijk dat de FibriCheck Diensten zonder cookies niet volledig naar behoren werken of dat u niet alle functionaliteiten kunt gebruiken.

Sommige Derden, zoals Google Analytics, kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op of waarbij onze FibriCheck Diensten betrokken zijn, om een beter inzicht te krijgen in de prestaties van onze FibriCheck Diensten en om deze verder te verbeteren. Raadpleeg de website van de betreffende Derde voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Als de genoemde website dergelijke cookies toestaat of wanneer u via de links toegang krijgt tot andere websites van de FibriCheck Diensten, gebruiken de beheerders van deze andere websites cookies overeenkomstig hun eigen cookiebeleid, dat kan verschillen van het onze.

9. Updates of wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Af en toe kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om ons in staat te stellen uw eerder verzamelde Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of te delen. Indien Qompium uw Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de gegevens van degene die op het moment van de verzameling werden vermeld, zullen we u op de hoogte brengen dat de Privacyverklaring is gewijzigd of bijgewerkt en zullen we u vragen om akkoord te gaan met de bijgewerkte of gewijzigde Privacyverklaring.

10. Beheerder

Meer contactinformatie over Qompium optredend als de Beheerder, onze Gegevensbeschermingsfunctionaris en onze CRO vindt u hier.

Beheerder:
Qompium NV
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
België
www.fibricheck.com

Gegevensbeschermingsfunctionaris:
Magali Feys – Advocate
AContrario.Law
Ter Poelen 2
9080 Lochristi
E: dpo@fibricheck.com

CRO - Chief Risk Officer:
Jo van der Auwera
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
België
E: jo.vanderauwera@fibricheck.com