Fortrolighedspolitik

1.5.0

2021-10-28

Den nuværende fortrolighedsspolitik leveres elektronisk mhp. registrering af applikationen. Du finder et papirformat på anmodning på *support@fibricheck.com

2-minutters resume

Vi bekymrer os om dit privatliv. Det er en kendsgerning.

Læs blot vores Fortrolighedspolitik Eller - eftersom Fortrolighedspolitik er lange, kedelige og fulde af kancellisprog - du kan læse denne korte opsummering.

Den indeholder alle nødvendige oplysninger og giver dig besked om præcis hvordan vi behandler dine personlige data.

Hvad bør du vide?

Først og fremmest, vi lever og ånder for vores mantra, :du vil altid forblive eneejer af dine data.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

 • Når du starter med at bruge FibriChecks app, vil vi bede dig om at oprette en konto for at muliggøre sikker opbevaring af dine data. I den forbindelse indsamler vi generelle personlige oplysninger, så som dit navn og e-mailadresse, sammen med demografiske oplysninger som alder, køn og land.
 • Når du burger vores Tjenester vil du forsyne os med dine sundhedsdata og sundhedsrelaterede data (så som dine målinger). Ellers kan vi ikke gøre det, som vi gør bedst: registrere hjertearytmier. I tilfælde af at du også udfylder vores medicinske spørgeskema, vil du forsyne os med yderligere sundhedsdata og sundhedsrelaterede data (så som oplysninger omkring din brug af medicin, plejeforløb, …). I betragtning af deres følsomme natur, træffer vi yderligere tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at sikre dine oplysninger.
 • Vi indsamler oplysninger omkring den enhed, du bruger til at få adgang til FibriChecks app eller FibriChecks betjeningspanel for at sikre kvaliteten.
 • Hvis du har tekniske problemer, spørgsmål omkring vores tjenester eller tilbagemeldinger, holder vi øje med din kommunikation med FibriChecks team.

Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

 • For at hjælpe dig på din sundhedsrejse og rettidigt registrere hjertearytmier og forebygge unødvendige slagtilfælde
 • For at kunne yde kundesupport.
 • For at forbedre vores Tjenester og sørge for at du kan gøre optimalt brug af FibriCheck.
 • For at kunne kontakte dig og holde dig opdateret omkring vores Tjenester.
 • For at kunne sende dig spørgeskemaer eller invitere dig til at gøre status over dine oplevelser med vores Tjeneste(r). Vi vil måske også kontakte dig omkring tilbagemeldinger, forespørgsler og klager du har foretaget, i forbindelse med de Tjenester vi tilbyder.
 • I tilfælde af at et projekt finansieres af din arbejdsgiver, for at give din arbejdsgiver indsigt i medarbejdernes sundhed. I tilfælde af at du har givet dit udtrykkelige samtykke, vil vi forsyne din arbejdsgivers erhvervslæge i afdelingen for sundhed og sikkerhed på din arbejdsplads med analyser af dine målinger. I andre tilfælde vil kun samlede data (dvs. anonymiserede data) blive delt.
 • Hvis du frivilligt oplyser os om eventuelle problemer (så som bivirkninger), hvad angår din medicinbrug, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi deler disse valgfrie personlige data med relevante medicinalvirksomheder, da vi er pålagt dette ved lov.
 • Til videnskabelige og forskningsmæssige formål, vil vi kun bruge og/eller dele pseudonymiserede personlige data eller anonymiserede data.

Hvem har adgang til dine data?

 • Dine personlige data vil aldrig blive solgt eller blive tilgængelige for andre parter. Kan du huske vores mantra? Du vil altid forblive eneejer af dine data.
 • Kun en række udvalgte folk i FibriChecks pålidelige team har adgang til dine oplysninger.
 • Vi gør dog brug af eksterne leverandører og tjenesteudbydere, så som webhostingtjenester. Disse parter er juridisk forpligtede til at sikre dit privatliv, til alle tider. De kan kun behandle data i overensstemmelse med vores formål.
 • Vi vil kun dele dine pseudonymiserede personlige data (til videnskabelige og forskningsmæssige formål) eller anonymiserede data.

Hvad bestemmer du over?

 • Det er dine data, så det er dig der bestemmer:
  • Vil du ændre i dine personlige data? Dette kan du selv gøre i FibriChecks app.
  • Vil du slette dine personlige data permanent? Dette kan du selv gøre i FibriChecks app (se artikel 6 for yderligere oplysninger)
  • Vil du vide, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig? Næsten alle data er synlige i dit personlige betjeningspanel. Du kan også bede om en kopi af alle de oplysninger, vi indsamler om dig ved at sende en e-mail til dpo@fibricheck.com

Hvordan beskytter vi dine data?

 • Et væld af sikkerhedsforanstaltninger er blevet sat i værk på både det tekniske og det organisatoriske niveau.
 • Dine data opbevares på en sikker server inden for det Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
 • Vi har implementeret interne arbejdsgange for at sikre fortroligheden i vores IT-infrastruktur, og for at sikre at de administreres ansvarligt.

Vil du gerne vide mere? Rul nedad for at læse vores Fortrolighedspolitik i sin helhed.

1. Introduktion

Qompium ("FibriCheck", "vi", "us") bekymrer sig om vores brugeres privatliv ("Brugere", "du"). Vi er fuldt ud forpligtet til at beskytte og sikre de personlige data, du deler med os (“Personlige data”), når du bruger FibriChecks Tjenester (“FibriChecks Tjenester, “Tjeneste” som defineret i Brugsbetingelser). I denne fortrolighedspolitik forklarer vi, hvilken type af data vi bruger, og hvordan vi bruger dem. Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført i slutningen af denne Politik.

Vi ændrer muligvis denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, der er relevante for dit samtykke og dine underliggende oplysninger, vil vi altid underrette dig, før du bruger vores Tjeneste.

For at kunne benytte dig af vores tjenester og vores app skal du være fyldt 18 år, som anført i Brugsbetingelserne.

Hvis du ikke er enig med vores behandling af de personlige data, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, kan du ikke fortsætte med at bruge tjenesten. Hvis du er enig med vores fortrolighedspolitik, byder vi dig herved velkommen til vores tjeneste, og du kan gå videre.

Nedenfor finder du oversigter over oplysningerne i denne fortrolighedspolitik. Du kan klikke på linket "læs mere" for at se den detaljerede version. Vi håber, at dette gør det lettere for dig at finde de oplysninger, du leder efter.

1.1 Personlige data FibriCheck indsamler

For at kunne hjælpe dig med at overvåge dit hjertes sundhed, ved rettidigt at opdage specifikke hjertearytmier, er visse oplysninger nødvendige for, at vi kan levere FibriChecks Tjenester til dig. Du kan tilmelde dig vores service i FibriChecks applikation ("FibriChecks app") med din e-mail-adresse og tilføje grundlæggende oplysninger, som fx navn, fødselsdato og køn. Når du ønsker at bruge FibriChecks betalte tjenester, skal du give vores tredjepartsudbyder, Stripe, dine betalingsoplysninger. Bemærk, at alle betalingsoplysninger behandles, gemmes og sikres af vores tredjeparts betalingsudbyder, Stripe. Vi indsamler information om den enhed, du bruger til at få adgang til FibriChecks app eller vores Betjeningspanel (“FibriChecks Betjeningspanel). Den type information, vi indsamler, kan for eksempel omfatte typen af din enhed, den software, du bruger, såvel som placering, enhedens sprog eller din IP-adresse. Når du udfører målinger, indsamler vi dine måledata samt de noter og tags, du tilføjer til målingerne, som fx symptomer. Derudover indsamler vi de data, du leverer i FibriChecks app, inklusive andre sundhedsrelaterede oplysninger, som du tilføjer samt svarene på spørgeskemaet vedrørende din kardiovaskulære risikoprofil. De samlede oplysninger om brugen af dine data er beskrevet yderligere nedenfor.

1.2 Hvorfor indsamler FibriCheck dine data

Vi bruger dine data for at hjælpe dig på den bedst mulige måde. Vi har brug for visse data, for at yde dig vores fulde service og hjælpe dig med din sundhedsrejse. Vi kan også bruge dine data til forskningsformål mhp. at forbedre FibriChecks Tjenester.). Derudover kan dine oplysninger bruges til kundeservice, markedsføring, kommunikation og juridiske formål. Læs venligst for yderligere oplysninger.

1.3 FibriCheck og tredjeparter

FibriCheck har tredjepartsudbydere, der hjælper firmaet med at levere eller forbedre vores Tjenester. Det inkluderer tjenesteudbydere, betaling- og forretningspartnere eller forskningsinstitutioner og reklamepartnere (''Tredjeparter''). Læs her mere detaljeret, hvordan dine data bruges og udveksles. Vi vil under ingen omstændigheder sælge dine personlige data eller videregive dem på anden måde til tredjepart, medmindre vi først har opnået forudgående og udtrykkeligt samtykke, medmindre dette er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne nærværende fortrolighedspolitik, eller medmindre vi er forpligtet til at gør det ved lov.

Selv om størstedelen af behandlingen af dine personlige data udføres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan behandlingen af dine personlige data dog udføres af tredjepart uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), nærmere bestemt i USA. Når du bruger FibriChecks tjenester og FibriChecks app, er du eksplicit indforstået med, at dine personlige data kan blive behandlet uden for EØS, nærmere bestemt i USA. I overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning og dens retspraksis, har vi indført særlige foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til det niveau der eksisterer inden for EØS.

1.4 Fortrolighed, datasikkerhed og opbevaring af data

Vi har implementeret forskellige foranstaltninger og procedurer mhp. at beskytte dine personlige data, som det er fastsat i europæisk og belgisk databeskyttelseslovgivning. Vi opbevarer dine data, så længe vi er forpligtet til i henhold til dansk lovgivning vedrørende sundhedsoplysninger. Du kan bede om at få alle dine data slettet, efter du har frameldt dig vores tjenester i henhold til artikel 7 i den nuværende politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Læs mere her.

1.5 Personlige data om børn

FibriChecks Tjenester må kun bruges, når du er fyldt 18 år eller derover.

1.6 Dine rettigheder

Du kan til enhver tid fremsætte en anmodning om at gennemgå, rette, slette eller få overført dine data. Du har også ret til at trække samtykket tilbage til behandlingen af de personlige data, vi har om dig. Du kan gøre dette via post eller e-mail på de angivne adresser nedenfor. Du har også retten til at kontakte det belgiske datatilsyn, hvis du er bekymret for dine rettigheder eller hvis du har bopæl i et andet EU-land, når du bruger FibriChecks tjenester, din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet). Læs mere her.

1.7 Ansvarlig part for behandlingen

Qompium NV., der ligger i Hasselt, Belgien, er ejer og operatør af FibriChecks Tjenester og er den registeransvarlige for de personlige data, der behandles for at kunne tilbyde FibriChecks Tjenester og herunder relaterede tjenester. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige data, bedes du kontakte Qompiums databeskyttelsesansvarlige (DPO) (Magali Feys – AContrario.Law) via e-mail på dpo@fibricheck.com eller via brev til Qompium NV, Kempische Steenweg 303/27, 3500 Hasselt (Belgien), att. DPO'en.

Du kan finde flere oplysninger om Qompium, vores DPO og CRO (risikostyringschef) i artikel 10 i denne fortrolighedspolitik.

Se den fulde forklaring på, hvordan vi behandler dine data nedenfor.

2. Hvilke personlige data indsamles der

2.1 De personlige data indsamlet for at FibriChecks tjenester kan fungere korrekt

For at kunne bruge FibriChecks tjenester og FibriChecks app skal du være fyldt 18 år.

Vi indsamler forskellige typer af personlige data, inklusive følsomme sundhedsdata, om dig og gemmer dem på din mobile enhed og/eller på vores server. I overensstemmelse med de centrale punkter i databeskyttelseslovgivningen, vil vi kun bruge de data, der er nødvendige til formålet, som vist nedenfor. Dette betyder, at vi, til alle tider, vil anvende de nødvendige dataminimeringsprincipper og -teknikker på data i overensstemmelse med de brugsspecifikke formål. De involverede data er:

 • Kontaktoplysninger, som fx navn og e-mail-adresse; - Demografiske data, som fx fødselsdato og køn, der muliggør en bedre analyse af målingerne;- Oplysninger der indsamles under målingerne, som fx måling af din hjerterytme, gennemsnitlige hjertefrekvens, lokale tid og målingens geografiske placering;- Meddelelser og tags, du tilføjer til dine målinger, herunder oplysninger, som fx symptomer og aktiviteter;- Yderligere oplysninger, som du frivilligt giver os om dine sundhedsmæssige forhold, dine læger og andre sundhedsrelaterede oplysninger (fx brug af medicinbrug), den plejevej, du følger;- Yderligere profiloplysninger, som leveres af dig på din konto, fx et profilbillede;- Data, der identificerer din mobile enhed (smartphone og/eller smartwatch) og din brug. De oplysningerne, vi gemmer, inkluderer meddelelsesadgang, enhedsspecifikke indstillinger og egenskaber, systemaktivitet, lokaliseringsoplysninger, accelerometerdata og gyroskopdata, IP-adresse, sprogindstillinger, app-nedbrud og andre begivenhedsinformationer på enheden, adgangsdata og tidspunkter for din brug af appen;- Oplysninger om kundesupport ifm. forespørgsler til helpdesk/support;- Betalingsoplysninger, som fx transaktionsidentifikatorer og resumeoplysninger, der ikke inkluderer kreditkort- eller bankkontonumre (vi indsamler eller gemmer ikke finansielle kontooplysninger);- Yderligere, hvis du bruger betalingsfunktionen ”in-app”, som den er tilrettelagt af din app-butikudbyder, vil FibriCheck ikke indsamle eller behandle betalings- eller faktureringsoplysninger da “in-app” køb teknisk set foretages via app-butikkens udbyder.
 • De eneste oplysninger som FibriCheck behandler i denne forbindelse, er den omstændighed at du har valgt en abonnementsmodel og betalt de pågældende gebyrer i overensstemmelse med den valgte abonnementsmodel så vel som dit abonnements status (så som abonnementsstatus, startdato, fornyelsesdato og udløbsdato). Oplysninger om webadfærd, som fx oplysninger om, hvordan brugerne bruger FibriChecks Tjenester (fx browsertype, domæner, sidevisninger), der indsamlet via cookies og anden automatiseret teknologi (jf. Afsnit 8 "Cookies").

2.2 Personlige oplysninger, du giver os om andres helbred

FibriChecks Tjenester er udelukkende beregnet til din personlige brug. Hvis du vil hjælpe andre, bedes du gøre det ved at tilskynde dem til at downloade deres egen version af FibriChecks app. Dette hjælper dem på deres sundhedsrejse og sikrer, at alle sundhedsrelaterede meddelelser bliver leveret til den rigtige person.

3. Til hvilke formål behandler vi personoplysningerne, og hvad er det juridiske grundlag?

3.1 Behandlingsformål

Vi bruger dine data til at hjælpe dig på den bedst mulige måde og dine data kan bruges af følgende grunde:

Primære behandlingsformål

Sundhedsrejse: Den primære årsagen til, at vi indsamler dine personlige data, er at forsyne dig med vores kernetjeneste(r): hjælp ifm. dit hjertes sundhed gennem tidlig opdagelse af specifikke hjertearytmier (herunder gennemgang af dine målinger fra vores sundhedspersonale/læge), som kan være årsagen til alvorlige begivenheder, som fx slagtilfælde.

For at være i stand til at gøre brug af FibriChecks Tjenester, skal du oprette og administrere din konto og udføre en betaling. Vi sender dig advarsler og meddelelser, som husker dig på dits hjertes sundhed. Derudover kan vi sende dig e-mail-meddelelser og/eller in-app-beskeder, der vedrører analysen af dine målinger.

Yderligere behandlingsformål inkluderer

 • Kundesupport: Vores kundeservice er her for at hjælpe dig, og vi bruger dine data til at gøre det med. Dataene bruges også til diagnosticering af tekniske problemer og håndtering af teknisk support og behandling af forespørgsler vedrørende FibriChecks Tjenester;
 • Kommunikation: Når du bruger FibriChecks Tjenester, kan vi sende dig spørgeskemaer eller invitere dig til at give en gennemgang af dine oplevelser med vores tjeneste(r). Vi kan også komme i kontakt med dig angående feedback, forespørgsler og klager, du har fremsat vedrørende vores tilbudte tjenester;- Ledelse og forbedring: Vi bruger dine oplysninger til at administrere FibriChecks Tjenester og til løbende at forbedre FibriChecks Tjenester med.
 • Marketing: For at holde dig informeret, kan vi sende dig meddelelser vedrørende vores forretning, via e-mail eller andre kontaktoplysninger, du har givet os.
 • Beskyttelse: Beskyttelse mod, identificering og forhindring af svig og anden ulovlig aktivitet, krav og andre forpligtelser;- Juridisk: Overholdelse og håndhævelse af eventuelle gældende juridiske forpligtelser med hensyn til vores brugsbetingelser og fortrolighedspolitik; Vi kan dele dine personlige data, som er oplyst af dig eller indsamlet af os, med vores tilknyttede selskaber, moderselskaber eller andre relaterede virksomheder, til ethvert formål, der er nødvendigt for at sikre, at brugerkonti på og/eller funktionen af FibriChecks Tjenester fungerer korrekt

3.2 Retsgrundlag

Kontraktsmæssig nødvendighed: For at opfylde kontrakten (jfr. brugsbetingelser), du indgår med os, når du begynder at bruge FibriChecks Tjenester, er vi nødt til at behandle nogle væsentlige oplysninger, herunder navn, e-mail-adresse, fødselsdato, køn, betalingsmetode (f.eks.: in-app betaling, betaling via en af vores betalinsudbydere), og, afhængig af betalingsmetode, og, hvis det er relevant betalingsoplysninger.

Legitime interesser: Vi ønsker at forbedre og udvide FibriChecks Tjenester. Nogle af dine data kan hjælpe os med at forbedre og promovere FibriChecks Tjenester, samt andre data, som vi muligvis har brug for til administrative, juridiske formål eller bekæmpelse af svig.

Samtykke: Vi kan vi bede om yderligere samtykke til visse salgsfremmende og markedsføringsaktiviteter. Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nederst i denne politik eller bruge det givne pågældende link, som findes i vores kommercielle mails, til at fravælge disse med.

Eksplicit samtykke: Data vedrørende dit helbred (inklusive sundhedsdata fra applikationer fra tredjepart) er en mere følsom kategori af data. For at kunne behandle disse data for dig på lovlig vis, vil vi bede dit udtrykkelige samtykke, før vi kan hjælpe dig. Når du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nederst i denne Politik. Når du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke være længere kunne levere dig FibriChecks Tjenester, og du bør stoppe med at bruge FibriChecks Tjenester.

Desuden tillader loven os endnu at behandle personoplysninger til ovenstående formål, som strengt taget ikke er nødvendige, men som er nyttige med henblik på udførelsen af brugeraftalen (“ **Valgfri personlige data **"), hvis du giver os dit samtykke til det. Bemærk: hvis du aktivt leverer disse oplysninger som svar på vores anmodning, kan dette betragtes som samtykke. For eksempel: Hvis du frivilligt giver os yderligere oplysninger om din brug af medicin (type af medicin, symptomer, der vedrører brugen af sådan medicin), er vi forpligtet til at videregive disse valgfri personoplysninger til den relevante farmaceutiske virksomhed(er).

Det er muligt, at Qompium behandler dine personlige data uden din tilladelse, men af følgende grunde:

 • for at overholde Qompiums forpligtelser, der følger af de gældende love og regler, for eksempel når en håndhævelsesmyndighed eller anden regeringsrepræsentant, der handler i henhold til loven, pålægger, at dine personlige data udleveres;
 • for at lægge ekstra vægt på, undersøge eller gennemføre et eventuelt krav, der forfølges ved domstolene, fx ved at overdrage relevante data til en domstol, en advokat eller en foged;
 • at beskytte vitale interesser for en anden person/part. Hvis vi kræver dine sundhedsdata, for at gøre det, vil vi kun bruge de nævnte data, for så vidt du fysisk eller juridisk er ude af stand til at give dit samtykke hertil, undtagen hvor vi er under lovlig forpligtelse til at bruge dine sundhedsoplysninger.

3.3. Yderligere behandlingsaktiviteter

Foruden de formål, der er specificeret i del 3.1., må Qompium også at behandle dine personlige data til specifikke andre formål, som beskrevet nedenfor:

 • at kontakte dig (i) for at kommunikere med dig om din deltagelse i og tilrettelæggelsen af marketingundersøgelser eller (ii) for at indsamle testimonials. Vi har en relevant interesse i at kunne kommunikere med dig på denne måde, for at kunne vurdere FibriChecks Tjenester og forbedre deres drift eller anvendelse;
 • med henblik på vurdering og forbedring af FibriChecks Tjenester (inklusive udviklingen af yderligere produkter og / eller tjenester, forbedring af de nuværende tjenester, øget sikkerhed, analyse af FibriChecks Tjenester samt kvalitetskontrol) og interne forretningsfunktioner, som fx bogføring og revision). Vi har en relevant interesse i at kunne vurdere dens tilbudte tjenester på denne måde med henblik på at forbedre deres drift eller brug. Når vi også skal bruge dine sundhedsdata for at gøre det, søger vi dit samtykke på forhånd;
 • i tilfælde af et projekt, der er finansieret af din arbejdsgiver: for at videresende analysen af dine målinger til din arbejdsgivers erhvervslæge i en evt. afdeling for sundhed og sikkerhed, mhp. at gøre det muligt for denne at følge op på dig eller tage beslutninger med hensyn til sundhedspolitikken i arbejdsgiverens virksomhed. For at gøre dette, søger vi om dit samtykke på forhånd efter installationen af FibriChecks app på din mobile enhed eller smartwatch. Hver behandlingsaktivitet af dine målinger, som lægen foretager, efter at dine data blev videregivet til ham fra os, skal foregå under den nævnte læges udelukkende behandleransvar. Mht. spørgsmål vedrørende behandlingen af din sundhedsmåling ifm. erhvervslægen, vil vi henvise dig til den nævnte erhvervslæge. Vi vil kun videregive samlede data (dvs. anonymiserede data der ikke kan sættes i forbindelse med dig eller din identitet) til din arbejdsgiver;
 • for at dele specifikke sundhedsdata, som fx din hjerterytme med applikationer fra tredjepart (fx Google Fit og Apple Sundhed). Hvis du forbinder din FibriCheck-konto med en applikation, der drives af en tredjepart, kan du blive bedt om at dele dine data med den nævnte applikation. Vi deler ikke dine data uden dit samtykke;- med hensyn til den dato, der deles via din enhed, som fx placering, accelerometerdata og gyroskopdata: disse data opbevares under registrets gyldighedsperiode;
 • med henblik på direkte markedsføring (oplysninger angående FibriCheck, og dennes produkter og/eller tjenester). FibriCheck kan også videregive visse af dine personlige data til sine tjenesteudbydere, med henblik på direkte markedsføring vedrørende FibriCheck, FibriChecks produkter og/eller tjenester. Dette samtykke kan du til hver en tid (via din ret til indsigelse), gratis og uden begrundelse, tilbagekalde ved at trykke på knappen afmeld nederst i alle mails;
 • Til videnskabelige-/forskningsformål. For at understøtte forskningen i hjertearrytmier og de tilhørende plejeveje, kan vi muligvis bruge dine data, pseudonymiserede (uden et direkte link til din identitet) eller anonymiserede (uden at vi overhovedet kan identificere dig) til forskningsformål. Det kan omfatte deling af dine data med omhyggeligt udvalgte forskningsinstitutioner hos tredjepart. Ved at acceptere vores Brugsbetingelser og vores Fortrolighedspolitik og ved at udføre målinger i FibriChecks app, accepterer du, at dine målinger bliver behandlet med henblik på anvendelsen af FibriChecks Tjenester og som skal bruges i overensstemmelse med artikel 89 i GDPR-forordningen og helst pseudonymiseret til videnskabelige formål og test af FibriChecks Tjenester. Når du udfører målinger via FibriChecks app, accepterer du udtrykkeligt, at målingerne behandles med henblik på levering af FibriChecks Tjenester og til at blive brugt (pseudo-)anonymt til forskning og test af FibriChecks Tjenester. Som sådan kan dine målinger blive gennemgået af vores ansatte eller de tredjepartskonsulenter, der arbejder for os, og som er bundet af streng fortrolighed. Behandlingen af dine personlige data til videnskabelige og forskningsmæssige formål skal udføres med baggrund i legitime interesser. Ønsker du ikke længere at FibriCheck bruger dine personlige data (herunder sundhedsrelaterede data) kan du gøre indsigelse mod denne brug, så vi kun vil kunne bruge anonymiserede data;
 • til at kommercialisere FibriChecks Tjenester. Vi vil på forhånd søge dit samtykke for at få lov til at bruge dine personlige data til dette formål;
 • Kommunikation af de Valgfri personlige data til relevante farmaceutiske virksomheder: hvis du frivilligt giver os yderligere oplysninger om din brug af medicin (type medicin, symptomer, der vedrører brugen af sådan medicin), du bekræfter dette faktum og giver dermed (udtrykkeligt) samtykke til den kendsgerning, at vi er forpligtede til at kommunikere disse valgfri personlige data til de(n) relevante farmaceutiske virksomhed(er);
 • at udføre dataanalyser, efter at dine personlige data er blevet anonymiseret og samlet, og at bruge og dele de data, der er resultatet af disse analyser, med tredjepart til **kommercialisering eller markedsføringsformål **. I henhold til loven må Qompium anonymisere dine personlige data og frit bruge disse anonymiserede data;- med hensyn til data, som er indsamlet via cookies og anden automatiseret teknologi;
 • for at forbedre din oplevelse af og med FibriChecks Tjenester, for at øge sikkerheden, for at måle brugen og effektiviteten af FibriChecks Tjenester, for at identificere og løse problemer;
 • og til markedsføringsformål og til andre aspekter af kommercialiseringen af vores forretning.

4. Hvem har adgang til dine personlige data

4.1. Behandlingen af dine personlige data i FibriChecks Tjenester, i overensstemmelse med den gældende fortrolighedspolitik, skal ske under overvågning af en kvalificeret læge. Derudover har andre personer i Qompium også adgang til dine personlige data, i det omfang det er nødvendigt for at levere FibriChecks Tjenester. På din anmodning kan Qompium give dig en liste over de personer hos Qompium, der har adgang til dine personlige data.

4.2. Derudover skal vi have tilladelse til at dele specifikke, modtagne personlige data med Tredjeparter, som fx leverandører og tjenesteudbydere, hvis tjenester eller produkter vi benytter for at distribuere FibriChecks tjenester:

Enhed (inklusive datterselskaber) Forklaring
AWS (Amazon) Udbyder af cloud-tjeneste (gemme data)
MongoDB Database er en serviceudbyder, hvis servicer kører oven i AWS
Crashlytics Crashlytics indsamler data til brug af FibriCheck App, især i forhold til systemnedbrud og fejl. Ved denne proces bruges der information angående enheden (inkl. annoncerings-ID), den installerede version af appen samt anden information, som kan hjælpe os med at udbedre fejl, især i forhold til brugerens hardware og software.
Branch.io Giver et dybt link ind i vores FibriCheck App for at sikre en problemfri brugeroplevelse
Firebase Sender dig push-meddelelser til formål omkring uddannelse, analyse og markedsføring
Zendesk Vores vigtigste værktøj til kundesupport og håndtering af forespørgsler fra kunder.
Active Campaign Værktøj til kommunikation pr. e-mail, meddelelser til formål omkring informationer, uddannelse og markedsføring. For at kunne sende disse e-mails har vi brug for at dele basale kontaktoplysninger. For at kunne sende personlige e-mails har vi brug for at kunne dele hændelser og begivenheder.
Survey Monkey / Typeform Bruges nogle gange til at sende spørgeskemaer for at modtage feedback og forbedre vores service. For at kunne sende disse spørgeskemaer har vi brug for at kunne dele basale kontaktoplysninger, såsom navn og e-mailadresse.
Stripe Behandling af betalinger for betalt brug af FibriCheck
Apple eller Google Hvis du har brugt betalingsmetoden ”in-app”, der udbydes af app-butikkens udbyder, vil ingen betalings- eller faktureringsoplysninger blive behandlet af FibriCheck. Derfor kan ingen opbevaringsperioder være gældende.

Til brugen af FibriChecks Tjenester, som beskrevet i brugsbetingelserne, kan vi ligeledes videregive dine personlige data til din læge eller i tilfælde af et projekt eller betalt, individuel brug, til ekspertvurderingsteamet ved at give adgang til dine målinger med FibriChecks app og din personlige profil.

Qompium vil videregive e-mailadresser på en begrænset gruppe af betalende brugere til Facebook. Før analysen, vil dataene blive hashkrypteret ('Hashed data'), hvilket betyder, at e-mailadresserne gøres ulæselige og konverteres til en tekststreng med en fast størrelse ved hjælp af en matematisk funktion. Baseret på de hashkrypterede data, vil Facebook foretage en ”look-alike”-analyse for at konstruere en brugerdefineret målgruppe. Facebook vil ikke dele de krypterede data med tredjepart, og når ”look-alike”-analysen er afsluttet, vil Facebook straks og uigenkaldeligt slette de krypterede data.

I overensstemmelse med bestemmelserne i del 2 og 3 i den nærværende fortrolighedspolitik overfører vi ligeledes specifikke personlige data til andre tredjeparter andre end vores leverandører eller kontrahenter. Under ingen omstændigheder vil vi sælge dine personlige data eller videregive dem på anden måde til tredjepart, medmindre vi først har opnået forudgående og udtrykkeligt samtykke, medmindre dette er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne nærværende fortrolighedspolitik, eller medmindre vi er forpligtet til at gør det ved lov. FibriCheck garanterer et lignende niveau af beskyttelse ved at indgå kontraktlige forpligtigelser overfor disse repræsentanter, der kan sammenlignes med denne Fortrolighedspolitik og garantere, at den medicinske fortrolighed gælder hvad angår dine sundhedsdata og respekteres til hver en tid. I tilfælde af en fuldstændig eller delvis omorganisering eller overdragelse af FibriChecks aktiviteter, hvor FibriCheck omorganiserer sig, overdrager eller i tilfælde af at FibriCheck erklæres konkurs, kan dine personlige data blive overdraget til nye enheder og tredjeparter. FibriCheck vil informere dig i forvejen, i tilfælde af at FibriCheck overdrager dine personlige data til tredjepart.

4.3. I tilfælde af en hel eller delvis fusion eller hel eller delvis overtagelse af Qompium, må vi videresende dine personlige data til en tredjepart. I dette tilfælde kræver Qompium den nævnte tredjepart kun bruger alle personlige data i nøje overensstemmelse med den nærværende fortrolighedspolitik.

4.4. Den tekniske behandling og overførsel af vores tjeneste, inkluderende dine personlige data, kan (i) medføre overførsler via flere netværk; og (ii) involvere ændringer, for at vi kan tilpasse os og opfylde tekniske krav fra det netværk eller de enheder, som vi opretter forbindelse til.

5. Sikkerhed

5.1. Vi træffer passende administrative, tekniske og organisatoriske forholdsregler mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personlige data eller utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade, adgang, videregivelse eller brug. På skriftlig anmodning, kan vi give dig en liste over personer hos os, der muligvis har adgang til dine personlige data. Disse personer har indgået fortrolighedsaftaler, inden de har fået adgang til dine personlige data.

Vi skal ligeledes sikre et sikkert, brugerstyret miljø mht. de tjenester, der skal bruges. Vi skal holde dine personlige data sikre på vores servere, der er placeret i Det Europæiske Økonomiske Område (AWS - Frankfurt - Tyskland).

Selvom størstedelen af behandlingen af dine personlige data udføres inden for Det Europæiske økonomiske samarbejdsområde, vil visse databehandlingsaktiviteter dog foretages af tredjeparter uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), nærmere betegnet i USA. Når du bruger FibriChecks tjenester og FibriChecks app, er du eksplicit indforstået med, at dine personlige data kan blive behandlet uden for EØS, nærmere bestemt i USA. I overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning og dens retspraksis, har vi indført særlige foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til det niveau, der eksisterer inden for EØS. I kontrakterne med vores leverandører i USA, har vi indføjet de relevante klausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, for at tilbyde et ensartet beskyttelsesniveau og vi har truffet yderligere passende foranstaltninger i henhold til Schrems II-afgørelsen.

Mht. nogle behandlingsaktiviteter, må dine personlige data dog behandles af en tredjepart uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I dette tilfælde indfører vi specifikke foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til det niveau, der findes inden for EØS. For øjeblikket gælder dette udelukkende SurveyMonkey (som har servere i USA) mhp. undersøgelser af brugen af vores produkter. I vores kontrakter med SurveyMonkey har vi inkluderet de relevante klausuler, som er godkendt af Europa-Kommissionen mhp. at skabe et tilsvarende beskyttelsesniveau.

Hvis sikkerheden af dine personlige data overtrædes, er vi i bestemte tilfælde forpligtet ved lov til at underrette de berørte brugere, hvis overtrædelsen kan have indflydelse på deres privatliv.

5.2. Du er også ansvarlig for at opretholde din fortrolighed og din sikkerhed, fx ved ikke at give tredjeparter tilladelse til at bruge din individuelle konto i FibriChecks appen eller på FibriChecks betjeningspanel. Vi anmoder om, at alle brugere påtager sig deres ansvar for at beskytte alle login-data og straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af deres individuelle konti.

5.3. Som nævnt kan vi benytte tjenester fra specifikke tredjeparts ** tjenesteudbydere** (som beskrevet under del 4). Under alle omstændigheder er sådanne tredjepartsudbydere forpligtede til at behandle dine personlige data i overensstemmelse med den nærværende fortrolighedspolitik.

Vi bemyndiger ikke de nævnte tredjepartsudbydere til at videregive eller bruge dine personlige data, medmindre dette er strengt nødvendigt for at levere specifikke tjenester under vores overvågning eller for at overholde gældende love og regler. Vi bestræber os på kun at give sådanne tredjepartsudbydere de personlige data, der er nødvendige for at de kan opfylde deres specifikke rolle.

Vi afviser dog alt og ethvert ansvar for ethvert tab eller enhver skade, hvad enten det/den er direkte eller indirekte, som måtte opstå som følge af misbrug af dine personlige data fra sådanne tredjeparts tjenesteudbydere.

5.4. Som nævnt, kan Qompium også videregive dine personlige data til specifikke tredjeparter (som beskrevet i del 4), inklusive din læge. Når dine personlige data er overført, er den modtagende tredjepart ansvarlig for at iværksætte de relevante administrative, tekniske og organisatoriske forholdsregler mod uautoriseret og ulovlig behandling af personlige data eller mod utilsigtet tab, utilsigtet ødelæggelse eller skade, adgang til eller videregivelse af den ufrivillige anvendelse deraf.

Hvis specifikt indhold eller specifikke tjenester fra tredjepart evt. stilles til rådighed for dig via FibriChecks Tjenester, skal du huske, at sådant linket indhold eller linkede tjenester muligvis har deres egen Fortrolighedspolitik, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Vi kontrollerer eller understøtter ikke sådanne tredjeparters fortrolighedspraksis.

6. Dine rettigheder vedrørende dine personlige data

For at udøve dine førnævnte rettigheder eller for at stille andre spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med denne fortrolighedspolitik, beder vi dig om du kontakte os via e-mail på dpo@fibricheck.com eller ved brev til Privacy, Qompium NV, Kempische Steenweg 303 Bus 27, B-3500 Hasselt, att. DPO.

Inkluder en kopi af dit id-kort eller et andet bevis på din identitet med din anmodning. Vi vil iværksætte den nødvendige handling uden unødig forsinkelse og orientere dig om den handling, der er iværksat (eller fraværet af en sådan handling) inden for 30 dage.

 • Generel ret til meddelelser og oplysninger: har du eventuelt spørgsmål, med hensyn til behandlingen af dine personlige data, kan du sende disse spørgsmål til vores DPO. Et andet eksempel på en situation hvor du ønsker at underrette vores DPO, er i tilfælde af at du har bemærket, at en person der er under 18 år bruger FibriChecks tjenester og/eller FibriChecks app.

 • Ret til adgang: Hvis du er bekymret eller har spørgsmål om dine personlige data, har du ret til at anmode om adgang til de personlige data, som vi besidder eller behandler om dig. Vi vil derefter give dig oplysninger om de data, der behandles og om kilden til disse data.

 • Ret til rettelse og sletning: Du har ret til gratis at anmode os om at rette, slette eller blokere eventuelle unøjagtigheder i dine personlige data, hvis sådanne personlige data ville være ufuldstændige, unøjagtige eller behandlet ulovligt.

  Bemærk, at du når som helst kan ændre dine kontooplysninger i FibriChecks app eller FibriChecks Betjeningspanel på siderne med "indstillinger".

  For at få dine data slettet skal du gå til fanebladet “Indstillinger” i FibriCheck-appen. Vær opmærksom på, at sletning er endelig og uigenkaldelig.

 • Ret til overførsel: Du kan også altid anmode os om at overføre de personlige data om dig, der behandles ved hjælp af automatiserede processer i henhold til dit samtykke eller ifm. udførelsen af brugeraftalen, i maskinlæsbar form til en anden databehandlingsansvarlig (fx en læge). Dette gælder dog kun for de personlige data, som er leveret af dig, eller som vi har opnået gennem observation (fx via sensoren på din mobile enhed), ikke for data, vi har udviklet internt (fx Qompiums analyser af de indhentede personlige data).

 • Ret til ikke at blive underlagt individuel beslutningstagning: du har ret til at anmode om ikke at blive udsat for beslutningstagning, der er baseret på automatisk behandling af dine personlige data, herunder profilering, uden menneskelig indblanding, hvis en sådan beslutning kan have juridiske konsekvenser for dig eller som kunne have en betydelig effekt på dig på en lignende måde.

  I teorien skal vi udføre profileringen ved at etablere en sundhedsprofil. Der træffes dog ikke fuldt automatiserede, individuelle beslutninger på grundlag heraf. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores specifikke, automatiserede behandlingsoperationer, er du altid velkommen til at kontakte os og få mere information.

 • **Ret til at trække dit samtykke tilbage: ** du kan altid frit trække dit samtykke tilbage mht. vores behandling af dine personlige data, når det retlige grundlag for behandlingen af dine personlige data er baseret på (udtrykkeligt) samtykke (som beskrevet i del 3), ved definitivt at fjerne FibriChecks app og/eller ved at give os besked herom skriftligt via e-mail til dpo@fibricheck.com (som beskrevet ovenfor). Som svar skal Qompium øjeblikkeligt ophøre med al behandling af dine personlige data til de formål, som du har trukket dit samtykke tilbage mht.. Tilbagetrækning skal dog ikke have nogen indflydelse på gyldigheden af de behandlingsaktiviteter, som Qompium tidligere har udført med dine personlige data.

 • Ret til at gøre indsigelse mod specifikke behandlingsaktiviteter uden dit samtykke: Visse behandlingsaktiviteter kræver ikke dit udtrykkelige samtykke. Det vedrører behandlingsaktiviteter på grund af vores relevante interesser (fx. at kontakte dig for at invitere dig til at deltage i en markedsundersøgelse). Ikke desto mindre kan du anmode os om i specifikke tilfælde og til enhver tid ifm. direkte markedsføring, om at ophøre med at bruge dine personlige data til disse formål.

 • Ret til sletning: Desuden har du ret til at anmode om, at dine personlige data, som vi opbevarer, slettes, hvis:

  • du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke findes yderligere juridiske grunde til, at vi har tilladelse til at behandle dine personlige data;
  • eller - du mener, at dine personlige data ikke fuldt ud tjener, eller at de er uden betydning for, formålet med behandlingen af de personlige data;
  • eller - de nævnte personlige data opbevares længere end tilladt;
  • eller - dine personlige data behandles på en generel ulovlig måde

  Du kan selv udøve din ret til at blive glemt og slette dine personlige data til hver en tid i indstillingerne i FibriChecks app. Du vil blive bedt om at bekræfte at du virkelig vil slette alle dine personlige data og vi kan have brug for at få bekræftet om der er eventuelle udestående forpligtigelser over for FibriCheck. Bemærk venligst, at alle dine personlige data vil blive slettet og du vil automatisk blive logget ud af FibriChecks app.

  Personlige data der potentielt var en del af tidligere sikkerhedskopiering vil blive slettet permanent, når sikkerhedskopieringen overskrives (se listen her).

 • Ret til begrænset behandling: hvis du mener, at de personlige data om dig, som behandles af Qompium er: - unøjagtige; eller; - behandles ulovligt; eller - ikke længere er relevante med henblik på formålet med behandlingen.

  Hvis patienten imidlertid ikke ønsker, at vi sletter disse personlige data, kan du også bede os om at behandle disse personlige data på et begrænset tidspunkt for indeværende. Det betyder, at vi stadig gemmer dine personlige data, men bortset fra det, skal vi kun behandle dine personlige data, som er underlagt dit samtykke eller som en del af et krav, der forfølges foran domstolene, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte andre parters rettigheder eller af tvingende grunde af almen interesse.

Ret til at klage: du har ret til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed (i Belgien: Databeskyttelsesmyndighederne, eller hvis du har bopæl i et andet EU-land, når du bruger FibriChecks tjenester, din nationale databeskyttelsesmyndighed) (se listen here) hvis du mener, at Qompium ikke behandler dine personlige data i overensstemmelse med de gældende fortrolighedslove og forskrifter. I dette tilfælde beder vi dig kontakte os først, for at gøre det muligt for os at prøve at løse problemet.

Belgian Data Protection Authority Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tlf. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

7. Dataopbevaring

Vi kan opbevare oplysninger om dig og din brug af produkterne, herunder personlige data, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at levere dig de produkterne og til de formål, der er beskrevet i denne politik mhp. beskyttelse af personlige oplysninger. For at få dine data slettet skal du gå til fanebladet “Indstillinger” i FibriCheck-appen. Vær opmærksom på, at sletning er endelig og uigenkaldelig.

Kategori af personlige data Type af personlige data Opbevaringsperiode
Kategori 1 Dine brugeroplysninger, kontaktoplysninger og identifikationsdata ● Under kontraktforholdet og i de følgende 2 år
● 30 år efter brugere, der bruger applikationen til medicinsk behandling, ikke har brugt applikationen, med mindre brugeren udøver sin ret til at blive glemt.
● Med hensyn til forældelsesfristen og med mindre andet er aftalt specifikt i den relevante databehandlingsaftale med de registeransvarlige (i tilfælde af at FibriCheck agerer som behandler), vil vi opbevare dine personlige data pseudonymiserede, i overensstemmelse med GDPR-forordningen, i forhold til den relevante læges eller sundhedspersons adgang.
Kategori 2 Dine demografiske oplysninger ● Under kontraktforholdet og i de følgende 2 år
● 30 år efter brugere, der bruger applikationen til medicinsk behandling, ikke har brugt applikationen, med mindre brugeren udøver sin ret til at blive glemt.
● Med hensyn til forældelsesfristen og med mindre andet specifikt er aftalt i den relevante databehandlingsaftale med de registeransvarlige (i tilfælde af at FibriCheck agerer som behandler), vil vi opbevare dine personlige data pseudonymiserede, i overensstemmelse med GDPR-forordningen, i forhold til den relevante læges eller sundhedspersons adgang.
Kategori 3 Dine sundhedsdata eller sundhedsrelaterede data ● Under kontraktforholdet og i de følgende 2 år, hvis du bruger FibriChecks app til andet formål end medicinsk behandling, med mindre du udøver din ret til at blive glemt.
● 30 år efter brugere, der bruger applikationen til medicinsk behandling, ikke har brugt applikationen, med mindre brugeren udøver sin ret til at blive glemt.
● Med hensyn til forældelsesfristen og med mindre andet er aftalt specifikt i den relevante databehandlingsaftale med de registeransvarlige (i tilfælde af at FibriCheck agerer som behandler), vil vi opbevare dine personlige data pseudonymiserede, i overensstemmelse med GDPR-forordningen, i forhold til den relevante læges eller sundhedspersons adgang.
Kategori 4 Dine betalingsoplysninger Under kontraktforholdet og i de følgende 7 år som følge af skattelovgivningen. Som nævnt ovenfor behandler FibriCheck ikke betalingsoplysninger, hvis du har valgt in-app betaling eller hvis dit operativsystem kun understøtter in-app betaling.
Kategori 5 Oplysninger om din enhed Under kontraktforholdet og i de følgende 2 år
Kategori 6 Din brug af vores Tjenester Under kontraktforholdet og i de følgende 2 år

Bemærk, at vi opbevarer dine personlige data, selvom du midlertidigt holder op med at bruge FibriChecks Tjenester, indtil du permanent sletter FibriChecks app på din mobile enhed eller dit smartwatch og underretter os om dette. Efter orienteringen kan vi beholde og fortsætte med at bruge og videregive dine personlige data som forklaret i 6, dog udelukkende på fuldt anonymiseret grundlag.

8. Cookie Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes i din browser via mobilapplikations-identifikatorer.

Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes i din browser via mobilapplikations-identifikatorer.

Du kan selv administrere cookies via dine browserindstillinger og andre værktøjer. Din enhed kan give dig kontrol over brugen af cookies eller andre teknologier, når du bruger FibriChecks Tjenester. Du kan fx indstille din enhed eller browser på en sådan måde, at brugen af cookies eller lignende teknologier fortrydes, slettes, nulstilles eller blokeres. I dette tilfælde kan det dog ske, at FibriChecks Tjenester ikke fungerer helt, som de skal uden cookies, eller at du ikke er i stand til at bruge alle funktionaliteterne.

Nogle tredjeparter, som fx Google Analytics, kan bruge cookies til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter mht./involvering af FibriChecks Tjenester med henblik på at få en bedre forståelse af ydelsen af FibriChecks Tjenester og fortsætte med at forbedre dem. Se den pågældende tredjeparts hjemmeside for yderligere information om deres brug af cookies. Hvis den nævnte hjemmeside tillader sådanne cookies, eller når du får adgang til andre hjemmesider i FibriChecks Tjenester ved hjælp af linkene, bruger operatørerne af disse andre hjemmesider cookies i overensstemmelse med deres egen cookiepolitik, som kan afvige fra vores.

9. Opdateringer eller ændringer

af vores fortrolighedspolitikLejlighedsvis kan vi ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik mhp. at give os mulighed for at bruge eller dele dine tidligere indsamlede personlige data til andre formål. Hvis Qompium vil bruge dine personlige data på en anden måde, der er væsentligt anderledes end den, der blev nævnt på tidspunktet for indsamlingen, vil vi underrette dig og angive, at fortrolighedspolitikken er blevet ændret eller opdateret og anmode dig om at acceptere den opdaterede eller ændrede fortrolighedspolitik.

10. Dataansvarlig

Yderligere kontaktoplysninger vedrørende Qompium, i deres egenskab af dataansvarlig, vores DPO og vores CRO, kan du finde

Dataansvarlig:
Qompium NV
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
Belgium
www.fibricheck.com

DPO - Databeskyttelsesansvarlig:
Magali Feys – Advokat
AContrario.Law
Ter Poelen 2
9080 Lochristi
E: dpo@fibricheck.com

CRO - Risikostyringschef
Jo van der Auwera
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
Belgien
E: jo.vanderauwera@fibricheck.com